1.3.2018 / Gösterim Sayısı : 579

Balıkçılık Ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü’nce ‘’Su Ürünleri Bilgilendirme Toplantısı’’ Yapıldı…

#Balıkçılık Ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü’nce ‘’Su Ürünleri Bilgilendirme Toplantısı’’ Yapıldı…

      Toplantıya İl Müdürümüz Mehmet ERDEMİR, İl Müdürü Yardımcıları; Ali Ulvi ÖZERDEM, İsmail KAYA, Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü ve personeli ve konu ile ilgili İlçe Müdürlüğünde çalışan personeller katıldı.

     Su ürünleri kaynaklarının korunması, sürdürülebilir balıkçılığın sağlanması için su ürünleri avcılığına ilişkin yükümlülük, sınırlama ve yasakları uygulamak; su kaynakları, karaya çıkış noktaları, balık halleri ve satış yerlerinde tür, boy ve zaman, yer ve av araçları açısından denetimler, 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu ile İl/İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerine verilmiştir. Yapılan denetimlerde istenilen başarının sağlanması için yeterli ve güçlü bir denetimin alt yapısına sahip olunması önem arz etmektedir.

     Bu kapsamda 27 Şubat 2018 tarihinde gerçekleştirilen toplantıda; 13 Ağustos 2016 tarih ve 29800 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2016-2020 Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen 4/1 ve 4/2 Numaralı Tebliğ'de belirtilen av yasaklarının takip ve kontrolü, denetim ve denetimlerde uygulanan cezai işlemler, Su Ürünleri Bilgi Sistemi (SUBİS), Ruhsat Tezkereleri konularında sunum yapılırken, toplantının son bölümünde soru ve cevaplar kısmına yer verildi.


''