T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

SAKARYA İLİ 2022 YILI BALIKLANDIRMA ÇALIŞMASI…

Yayın Tarihi : 6.9.2022

Tarım ve Orman Bakanlığı olarak, su ürünleri kaynaklarımızın ve su ürünlerinin sürdürülebilir kullanılması ve gelecek nesillere miras olarak bırakılmasının sağlanabilmesi, deniz ve iç sularımızdaki su ürünleri stoklarının takviyesi amacıyla Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesini yürütülmektedir.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü tarafından su kaynaklarındaki nesli tehlike ve baskı altında olan türlerin desteklenmesi, farklı nedenlerle zarar gören su ürünleri stoklarının takviyesi, bilimsel temele dayalı balıklandırma metodunun uygulanmasıyla 2016 yılında uygulamaya konulan "Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi" kapsamında; İl Müdürlüğümüzün talebi doğrultusunda İlimize, 63000 adet yavru sazan balığı tahsis edilmiş ve Salmanlı Göleti, Sekiharman Göleti,  Kulaklı Göleti, Müezzinler Göleti, İmamlar Göleti, Kantar Göleti, Elmalı Göletine bırakılmıştır.

Tüm balık türleri stoklarının gelecek nesillere aktarılabilmesi için av aracı, balık boyu, av zamanı ve yer yasaklarına uyulması ve en az bir kez üremelerine imkân tanınması, sürdürülebilir balıkçılık yönetimi açısından büyük önem arz etmektedir.