T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

İÇ SULARIMIZDA SU ÜRÜNLERİ AV YASAKLARI (15 MART 2023) TARİHİ İTİBARİYLE BAŞLIYOR…

Yayın Tarihi : 16.03.2023

1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu ve Su Ürünleri Yönetmeliğine dayanarak hazırlanan 5/1 ve 5/2 numaralı tebliğ hükümlerine göre Sakarya İlimizin de dâhil olduğu bölgede (15 MART 2023 -15 HAZİRAN 2023) tarihleri arasında ticari ve amatör "AV YASAĞI DÖNEMİ" başlayacaktır.

  • Av yasağı süresince yasaklanan su ürünlerinin her ne suretle olursa olsun avlanması, satışı, nakli ve imalatta kullanılması yasaktır.
  • Amatör Balıkçılık kurallarını düzenleyen 5/2 Numaralı Tebliğ kurallarına aykırı olarak avcılık yapan kişilere 1380 sayılı Su Ürünleri kanununun 36. Maddesi gereğince İdari Para Cezası düzenlenmekte ve su ürünlerine el konulmaktadır. 
  • Yapılan denetimler esnasında  balık avcılığı yapan kişinin bu faaliyetini ticari olarak yaptığı tespit edilirse;  1380 Sayılı Su ürünleri Kanununun 36. Maddesi gereğince İdari Para Cezası düzenlenerek, avlanma vasıtaları ile su ürünlerine el konulur. 

Biz ve bizden sonraki neslin geleceği için, su ürünlerine en az bir kez üreme şansının verilmesi balık neslinin sürdürülebilirliğinin devamı için büyük önem arz etmektedir. Bu nedenle, yasaklara azami riayet edilmesi, etmeyenlerin uyarılması son derece önemlidir. Balıkçılığımızın geleceği için, balık neslini yok etmeyelim, avlanma yasağına uyalım, uymayanları ikaz edelim. Bütün ikazlara rağmen yasaklara uymayanları Tarım ve Orman İl ve İlçe Müdürlüklerine, en yakın Emniyet ve Jandarma birimlerine veya Belediye Zabıta Amirliklerine bildirilmesi önem arz etmektedir.

UNUTMAMALIYIZ Kİ; EN BÜYÜK DENETÇİ TÜKECİNİN KENDİSİDİR…